×
گیمینگ
لپ تاپ گیمینگ - مخصوص بازی
14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-3610MQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
+Screen: 17.3" HD
Weight: 4.3 Kg

لپ تاپ خانگی
12,550,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-6300HQ
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics: AMD FirPro W5130M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen:  15.6" HD Matte
Weight: 2.2 Kg

لپ تاپ گیمینگ - مخصوص بازی
34,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10750H
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
GraphicsNVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" QHD Matte 60Hz
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ خانگی
7,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-4600U
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GT 720M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 14" HD Matte
Weight: 2 kg

لپ تاپ خانگی
14,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce 940MX 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" HD
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ خانگی
7,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-4810MQ | i5-4300M
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: AMD Radeon HD 8790M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Matte | HD Matte
Weight: 2.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
22,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX250 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 2.8 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
19,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Xeon E3-1505M V5
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro M2000M 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.5 Kg

لپ تاپ خانگی
14,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics:  NVIDIA GeForce 940M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 13.3" QHD+ Touch
Weight: 1.5 Kg

ورک‌استیشن
لپ تاپ گیمینگ - مخصوص بازی
34,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10750H
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
GraphicsNVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" QHD Matte 60Hz
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
11,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-4700MQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR3
Graphics: NVIDIA Quadro K1100M 2GB | NVIDIA Quadro K2100M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Matte | HD
Weight: 2.5 Kg

لپ تاپ خانگی
14,850,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics: NVIDIA Geforce GTX 950M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD | FHD Matte
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ خانگی
14,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics:  NVIDIA GeForce 940M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 13.3" QHD+ Touch
Weight: 1.5 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
14,850,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6820HQ | Intel Xeon E3-1505M
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics:  AMD FirePro W5170M 2GB | AMD Radeon R9 M375X  2GB | NVIDIA Quadro M2000M 4GB | NVIDIA Quadro M1000M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte | 4K Matte | FHD
Weight: 2.7 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
16,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8300H | i7-8850H
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro P600 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ تبلت شو
25,100,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX330 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ خانگی
7,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-4310U
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: AMD Radeon HD 8750M 1GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 14" HD Matte
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
19,500,000 تومان 22,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6600U
RAM: 8GB | 16GB - DDR3
Graphics:NVIDIA Geforce 940MX 1GB | NVIDIA Geforce GTX 965M 2GB
Storage: 256 SSD | 512 - SSD
Screen: 13.5" 3K Touch 2in1
Weight: 1.6 Kg

تبلت‌شو
لپ تاپ تبلت شو
12,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics:  Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight:  2.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,480,000 تومان 14,480,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 12.5" FHD Touch Matte X360
Weight: 1.1Kg

لپ تاپ تبلت شو
28,800,000 تومان 31,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8650U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Storage: 256 | 1T - SSD
Screen: 15" 3K Touch 2in1
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
19,400,000 تومان 20,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U | i7-10510U
RAM: 12 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
5,740,000 تومان 7,770,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Pentium N4200
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 11.6" HD Touch X360
Weight: 1.5 Kg

لپ تاپ تبلت شو
22,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX250 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 2.8 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,910,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8565U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphic: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ تبلت شو
26,250,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1185G7
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360 | 4K Touch X360
Weight: 1.4 Kg

اٌلترابوک
لپ تاپ تبلت شو
19,370,000 تومان 21,370,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
18,800,000 تومان 21,090,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,480,000 تومان 14,480,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 12.5" FHD Touch Matte X360
Weight: 1.1Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
11,550,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7500U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 12.5" FHD X360
Weight: 1.2 kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
17,350,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8265U
RAM: 8GB DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
21,900,000 تومان 25,860,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8650U | i5-8250U
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 256 | 512 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ تبلت شو
21,400,000 تومان 23,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 12GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
19,870,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1035G4
RAM: 8 - DDR4
GraphicsIntel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 12.3" 3K Touch 2in1
Weight: 0.8 Kg

معمولی
لپ تاپ خانگی
5,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-M620
RAM: 8 - DDR3
Graphics: NVIDIA NVS 5100M 1GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" HD+ Matte
Weight: 3.0 Kg

لپ تاپ خانگی
8,160,000 تومان 9,160,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: AMD A-Series A8-7410
RAM: 8GB DDR3 
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" HD
Weight: 2.2 Kg

لپ تاپ خانگی
9,600,000 تومان 11,600,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU:  Intel Core i3-8145U | i5-8265U
RAM: 8 | 12 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen:15.6" HD Matte | FHD Matte
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
17,030,000 تومان 19,280,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 5 3500U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 3 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
19,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Xeon E3-1505M V5
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro M2000M 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.5 Kg

لپ تاپ خانگی
13,100,000 تومان 14,230,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 3 3200U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 17.3" HD+ | FHD Matte
Weight: 2.5 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
18,800,000 تومان 21,090,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
21,400,000 تومان 23,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 12GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 Kg

لوازم جانبی
1,600,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

قلم اپن-باکس اورجینال همراه با کارتن 

قابلیت شارژ از طریق کابل Type-C

به همراه سری اضافه

وزن 320 گرم

دارای دو دکمه برای عملکرد پاک‌کن و کلیک راست

لپ تاپ خانگی
13,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U 
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Touch X360 
Weight: 2.3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics:  Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight:  2.4 Kg

لپ تاپ خانگی
14,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce 940MX 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" HD
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ خانگی
14,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics:  NVIDIA GeForce 940M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 13.3" QHD+ Touch
Weight: 1.5 Kg

لپ تاپ تبلت شو
13,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 2.3 Kg

لپ تاپ خانگی
12,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.3 Kg

لپ تاپ گیمینگ - مخصوص بازی
14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-3610MQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
+Screen: 17.3" HD
Weight: 4.3 Kg

بلاگ پاساریا

حافظه ssd چیست

643 1401-03-30
دوست داشتن
اس‌اس‌‌‌‌اس دی چگونه تجربه‌‌ی گیمینگ را بهتر می‌کند؟ اگر از طولانی‌شدن زمان بوت و بارگذاری خسته شده‌اید ارتقاء از یک...
ادامه مطلب

چگونه تبلیغات پاپ آپ را غیر فعال کنیم

461 1401-03-25
دوست داشتن
گوگل برای کنترل پاپ‌آپ‌ها (پنجره‌های بازشو) تدابیری اندیشیده است. دریایی از پاپ‌آپ‌ها که تجربه‌ی نت‌گردی را مختل...
ادامه مطلب

4 برنامه رایگان جایگزین فوتوشاپ برای مبتدی ها

1408 1401-03-19
دوست داشتن
یادگیری تمام مهارت‌های فوتوشاپ امری آسان و سریع نیست و اکثر اوقات نیازمند صرف زمان می‌باشد. اما گاهی اوقات نیاز به...
ادامه مطلب

5 برنامه اندرویدی کاربردی برای کروم بوک ها

373 1401-03-17
دوست داشتن
استفاده از برنامه‌های اندروید از طریق Google Play در کروم‌بوک‌ها کاری بسیار محبوب است و رایانه‌های دیگر قادر به انجام...
ادامه مطلب

تبدیل متن به عکس با گوگل

1310 1401-03-07
دوست داشتن
با استفاده از تکنولوژی جدید گوگل می‌توانید متنی را که دوست دارید به برنامه بدهید و تصاویر بسیار دقیقی را که با...
ادامه مطلب

بهترین داک استیشن های 2022

960 1401-02-25
دوست داشتن
داک‌استیشن‌ها کمک بزرگی در استفاده از لپتاپ می‌کنند و این امکان را می‌دهند که در حین شارژ کردن دستگاه از درگاه‌های...
ادامه مطلب

فواید خرید داک استیشن برای لپ تاپ

1014 1401-02-18
دوست داشتن
داک‌استیشن‌های لپتاپ در موقعیت‌های مختلفی مفید هستند. مخصوصا اگر لپتاپ باریکی خریده باشید. اما ممکن است هزینه‌بر...
ادامه مطلب

چطور پردازنده مرکزی (CPU) مناسبی بخریم: راهنمایی برای سال 2022

2090 1401-02-08
دوست داشتن
هر پردازنده‌ای که بخواهید برای کامپیوتر خانگی‌تان بخرید بهتر است این نکات را مدنظر قرار دهید.
ادامه مطلب

تماس با ما

منو

برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

منو

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ثبت نام