×
گیمینگ
لپ تاپ خانگی
9,300,000 تومان 10,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-6300U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: AMD Radeon R7 M360 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.1 kg

لپ تاپ خانگی
13,100,000 تومان 16,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics: NVIDIA Geforce GTX 950M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ تبلت شو
24,800,000 تومان 29,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,600,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8650U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Storage: 256 | 1TB - SSD
Screen: 15" 3K Touch 2in1
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
11,700,000 تومان 12,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 800,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-5500U
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce 840M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T - SSD / HDD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 2.3 kg

لپ تاپ تبلت شو
11,110,000 تومان 12,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,040,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i3-7100U | i5-8250U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA Geforce 940MX 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" HD Touch X360 | FHD Touch X360
Weight: 1.8 kg

لپ تاپ تبلت شو
48,500,000 تومان 52,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 32GB - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB
Storage: 1 TB - SSD
Screen: 13.5" 3K Touch 2in1
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
15,000,000 تومان 19,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics |  NVIDIA Geforce 940MX 1GB | NVIDIA Geforce GTX 965M 2GB
Storage: 256 | 512 - SSD
Screen: 13.5" 3K Touch 2in1
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
15,950,000 تومان 16,450,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6820HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
GraphicsNVIDIA Quadro M1200 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.8 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 2.0Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
16,650,000 تومان 18,650,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6820HQ | Intel Xeon E3-1505M
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics:  AMD FirePro W5170M 2GB | NVIDIA Quadro M2000M 4GB | NVIDIA Quadro M1000M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte | 4K Matte
Weight: 2.7 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
12,300,000 تومان 13,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6820HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro M620 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
19,750,000 تومان 21,750,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8565U
RAM: 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ خانگی
13,000,000 تومان 13,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7820HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Graphics: NVIDIA GeForce 930MX 2GB
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
21,100,000 تومان 25,100,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX330 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

ورک‌استیشن
لپ تاپ تبلت شو
15,000,000 تومان 19,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics |  NVIDIA Geforce 940MX 1GB | NVIDIA Geforce GTX 965M 2GB
Storage: 256 | 512 - SSD
Screen: 13.5" 3K Touch 2in1
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ گیمینگ - مخصوص بازی
11,600,000 تومان 14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-3610MQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
+Screen: 17.3" HD
Weight: 4.3 Kg

لپ تاپ خانگی
13,100,000 تومان 16,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics: NVIDIA Geforce GTX 950M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ تبلت شو
21,100,000 تومان 25,100,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX330 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ لمسی و قلمدار
10,400,000 تومان 10,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-4500U
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GT 745M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T - SSD / HDD
Screen: 15.6" FHD Touch
Weight: 2.7 kg

لپ تاپ خانگی
20,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX230 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ تبلت شو
53,500,000 تومان 62,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 8,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB
Storage: 2T - SSD
Screen: 15" 3K Touch 2in1
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
48,500,000 تومان 52,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 32GB - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB
Storage: 1 TB - SSD
Screen: 13.5" 3K Touch 2in1
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ خانگی
9,300,000 تومان 10,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-6300U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: AMD Radeon R7 M360 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.1 kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
15,400,000 تومان 17,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,400,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 5 4500U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: NVIDIA Geforce MX350 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ خانگی
13,000,000 تومان 13,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7820HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Graphics: NVIDIA GeForce 930MX 2GB
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
14,900,000 تومان 16,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8300H
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro P600 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
12,300,000 تومان 14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,600,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6700HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: AMD Fire Pro W5170M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 2.0Kg

تبلت‌شو
لپ تاپ تبلت شو
16,100,000 تومان 20,300,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,200,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
21,100,000 تومان 25,100,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX330 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
4,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core m3-7Y30
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 32GB SSD eMMC
Screen: 12.3" 2K Touch 2in1
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
24,800,000 تومان 29,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,600,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8650U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Storage: 256 | 1TB - SSD
Screen: 15" 3K Touch 2in1
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,450,000 تومان 19,280,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 6,830,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 5 3500U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch X360
Weight: 3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
20,250,000 تومان 24,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,950,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
Ram: 12 - DDR4
Graphic : Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Display: 14" FHD Touch X360
Weight : 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
13,000,000 تومان 19,120,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 6,120,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch X360
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,550,000 تومان 13,550,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" QHD+ Touch X360
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
11,150,000 تومان 14,480,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,330,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 12.5" FHD Touch Matte X360
Weight: 1.1Kg

لپ تاپ تبلت شو
53,500,000 تومان 62,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 8,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB
Storage: 2T - SSD
Screen: 15" 3K Touch 2in1
Weight: 1.9 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,900,000 تومان 14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i3-1115G4
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen:  14" HD Touch X360
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
17,100,000 تومان 19,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,400,000 تومان 20,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 kg

لپ تاپ تبلت شو
19,750,000 تومان 21,750,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-8565U
RAM: 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" 4K Touch X360
Weight: 1.9 Kg

اٌلترابوک
لپ تاپ الترابوک و نازک
12,000,000 تومان 14,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
15,400,000 تومان 17,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,400,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 5 4500U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: NVIDIA Geforce MX350 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Matte
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
11,150,000 تومان 14,480,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,330,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-7600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 12.5" FHD Touch Matte X360
Weight: 1.1Kg

لپ تاپ تبلت شو
13,350,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6600U
RAM: 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" WQHD Touch Matte X360
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
14,100,000 تومان 14,600,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ تبلت شو
9,400,000 تومان 11,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,100,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 256 - SSD
Screen: 12.5" 2736*1824 Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ تبلت شو
10,700,000 تومان 14,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 7-2700U | 5-2500U | 3-2200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360 | HD Touch X360
Weight: 1.6 kg

لپ تاپ تبلت شو
4,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core m3-7Y30
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 32GB SSD eMMC
Screen: 12.3" 2K Touch 2in1
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
16,100,000 تومان 20,300,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,200,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,800,000 تومان 22,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 12GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
17,300,000 تومان 19,870,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,570,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1035G4
RAM: 8 - DDR4
GraphicsIntel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 12.3" 3K Touch 2in1
Weight: 0.8 Kg

لپ تاپ تبلت شو
13,000,000 تومان 19,120,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 6,120,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch X360
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ تبلت شو
12,550,000 تومان 13,550,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" QHD+ Touch X360
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,400,000 تومان 20,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 kg

معمولی
لپ تاپ تبلت شو
16,100,000 تومان 18,450,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,350,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360
Weight: 1.7 Kg

لپ تاپ خانگی
13,100,000 تومان 16,000,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,900,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U
RAM: 8 | 12 - DDR3
Graphics: NVIDIA Geforce GTX 950M 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
15,950,000 تومان 16,450,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6820HQ
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
GraphicsNVIDIA Quadro M1200 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.8 Kg

لپ تاپ تبلت شو
4,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core m3-7Y30
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 32GB SSD eMMC
Screen: 12.3" 2K Touch 2in1
Weight: 1.4 Kg

لپ تاپ خانگی
12,000,000 تومان 13,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,400,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-6500U 
RAM: 8 | 16 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD/HDD
Screen: 15.6" FHD Touch X360 
Weight: 2.3 Kg

لپ تاپ خانگی
17,500,000 تومان 21,710,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,210,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 17.3" FHD Matte
Weight: 3 kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
14,900,000 تومان 16,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8300H
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro P600 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ تبلت شو
9,400,000 تومان 11,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,100,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 256 - SSD
Screen: 12.5" 2736*1824 Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ خانگی
10,850,000 تومان 12,350,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Touch
Weight: 2.4 Kg

لپ تاپ خانگی
14,200,000 تومان 15,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1145G7
RAM: 8 | 16 | 32 | 64 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
14,100,000 تومان 14,600,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 500,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8250U
RAM: 8 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ تبلت شو
12,900,000 تومان 14,900,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i3-1115G4
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen:  14" HD Touch X360
Weight: 1.6 Kg

لپ تاپ خانگی
11,950,000 تومان 17,150,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 5,200,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 5 3500U
RAM: 8 | 12 | 20 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 1.8 Kg

لپ تاپ خانگی
20,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-1065G7
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: NVIDIA GeForce MX230 2GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" FHD Matte
Weight: 2.1 Kg

لپ تاپ مهندسی و صنعتی
14,900,000 تومان 16,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 1,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-8300H
RAM: 8 | 16 | 32 - DDR4
Graphics: NVIDIA Quadro P600 4GB
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 15.6" HD Matte
Weight: 2.0 Kg

لپ تاپ تبلت شو
9,400,000 تومان 11,500,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,100,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-7200U
RAM: 4 - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 256 - SSD
Screen: 12.5" 2736*1824 Touch
Weight: 1.3 kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
18,000,000 تومان 21,090,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,090,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
10,700,000 تومان 14,200,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 3,500,000 تومان

مشخصات:

CPU: AMD Ryzen 7-2700U | 5-2500U | 3-2200U
RAM: 8 | 16 - DDR4
Graphics: AMD Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 14" FHD Touch X360 | HD Touch X360
Weight: 1.6 kg

لپ تاپ الترابوک و نازک
19,350,000 تومان 24,650,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 5,300,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 8 | 16GB - DDR3
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Matte
Weight: 1.3 Kg

لپ تاپ تبلت شو
18,400,000 تومان 20,400,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1135G7
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 kg

لپ تاپ تبلت شو
18,800,000 تومان 22,800,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 4,000,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i7-10510U
RAM: 12GB DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 | 256 | 512 | 1T | 2T - SSD
Screen: 13.3" FHD Touch X360
Weight: 1.2 Kg

لپ تاپ تبلت شو
17,300,000 تومان 19,870,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 2,570,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-1035G4
RAM: 8 - DDR4
GraphicsIntel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 12.3" 3K Touch 2in1
Weight: 0.8 Kg

لپ تاپ تبلت شو
13,000,000 تومان 19,120,000 تومان
قیمت‌ نقدی - به‌روز ‌✅
تخفیف: 6,120,000 تومان

مشخصات:

CPU: Intel Core i5-10210U
RAM: 8 - DDR4
Graphics: Intel Integrated Graphics
Storage: 128 - SSD
Screen: 13.5" 2K Touch X360
Weight: 1.4 Kg