فهرست موجودی و قیمت‌

بازگشت به فروشگاه

لپتاپ اپن باکس

ردیف تصویر نام محصول رده‌بندی کیفی سِری پردازنده مدل پردازنده حافظه رم حافظه داخلی نوع حافظه داخلی دقت نمایشگر (رزلوشن) اندازه‌ی نمایشگر (اینچ) نمایشگر لمسی مدل گرافیک مجزا حافظه اختصاصی گرافیک وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تخفیف (تومان) لینک
1 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 11,901,000 799,000
2 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 12,001,000 799,000
3 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 12,301,000 799,000
4 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 12,601,000 799,000
5 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 13,301,000 799,000
6 HP Laptop 15-db1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-3500U | R3-3200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB | 1TB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.5 13,601,000 799,000
7 HP Laptop 15-db0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB | 500GB SSD NVMe | SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 2.04 11,601,000 899,000
8 HP Laptop 14-dk0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 R7-3700U | R5-3500U 8GB 256GB | 256GB | 128GB SSD NVMe | SSD M.2 | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.5 11,900,000 800,000
9 HP Laptop 14-dk0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 R7-3700U | R5-3500U 8GB 256GB | 256GB | 128GB SSD NVMe | SSD M.2 | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.5 12,100,000 800,000
10 HP Laptop 14-dk0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 R7-3700U | R5-3500U 8GB 256GB | 256GB | 128GB SSD NVMe | SSD M.2 | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.5 12,100,000 800,000
11 HP Laptop 14-dk0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 R7-3700U | R5-3500U 8GB 256GB | 256GB | 128GB SSD NVMe | SSD M.2 | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.5 15,000,000 800,000
12 HP 255 G7 NOTEBOOK اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB SSD NVMe | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.8 11,700,000 1,000,000
13 HP 255 G7 NOTEBOOK اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB SSD NVMe | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.8 11,700,000 1,000,000
14 HP 255 G7 NOTEBOOK اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB SSD NVMe | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.8 11,800,000 1,000,000
15 HP 255 G7 NOTEBOOK اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB SSD NVMe | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.8 12,200,000 1,000,000
16 HP 255 G7 NOTEBOOK اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R5-2500U | R3-2200U 8GB 256GB | 256GB SSD NVMe | SSD M.2 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 15.6 خیر 1.8 12,600,000 1,000,000
17 HP Notebook 14-cm1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 3 R3-3200U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.51 11,801,000 999,000
18 HP Laptop 15s-eq1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 3 R3-3250U 8GB 256GB SSD NVMe (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.69 11,901,000 999,000
19 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 12,901,000 799,000
20 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 13,401,000 799,000
21 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 13,501,000 799,000
22 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 13,601,000 799,000
23 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 13,601,000 799,000
24 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 15,001,000 799,000
25 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 15,191,000 799,000
26 HP Laptop 17-ca1 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 3 R7-3700U | R5-3500U | R3-3200U 8GB | 16GB 256GB | 750GB | 500GB SSD M.2 | HDD 1920x1080 FHD | 1920x1080 FHD matte | 1600x900 HD+ matte 17.3 خیر 2.5 18,501,000 799,000
27 HP Laptop 15s-eq0 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5-3500U 8GB 256GB SSD NVMe (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.74 13,501,000 899,000
28 Asus Q304U اپن‌باکس (بدون کارتن) | آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-7200U 12GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.5 15,001,000 1,199,000
29 Dell Inspiron 13-7378 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i5-7200U | i7-7500U 16GB | 12GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.75 17,101,000 1,199,000
30 HP Envy M7-N10 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 i7-5500U 16GB 1000GB HDD (1920x1080 (FHD 17.3 بله 3.16 15,701,000 1,199,000
31 Dell Inspiron 7386 -B اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-8265U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.4 16,101,000 1,199,000
32 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5-4500U 8GB | 16GB 500GB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.6 17,701,000 999,000
33 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5-4500U 8GB | 16GB 500GB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.6 20,401,000 999,000
34 HP ZHAN 66 Pro 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر MX250 GDDR5 2GB 1.6 18,300,000 600,000
35 HP ZHAN 66 Pro 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر MX250 GDDR5 2GB 1.6 18,800,000 600,000
36 HP ZHAN 66 Pro 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر MX250 GDDR5 2GB 1.6 21,000,000 600,000
37 Asus ZenBook Q326FA اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 i7-8565U 16GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.3 17,501,000 1,599,000
38 HP EliteBook 835 G7 R5 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5 Pro 4650U 8GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.26 18,301,000 1,199,000
39 HP Envy x360 13-ay0 R5 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5-4500U 8GB 256GB | 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.32 18,800,000 1,100,000
40 HP Envy x360 13-ay0 R5 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 5 R5-4500U 8GB 256GB | 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.32 19,800,000 1,100,000
41 Samsung Galaxy Book Flex α np730qcj اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.54 19,500,000 1,400,000
42 Samsung Galaxy Book Flex α np730qcj اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.54 21,300,000 1,400,000
43 Samsung Galaxy Book Flex α np730qcj اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.54 21,300,000 1,400,000
44 Samsung Galaxy Book Flex α np730qcj اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-10210U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.54 21,950,000 1,400,000
45 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 R7-4700U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.6 19,900,000 1,300,000
46 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 R7-4700U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.6 21,900,000 1,300,000
47 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 R7-4700U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.6 22,600,000 1,300,000
48 HP ZHAN 66 Pro A 14 G3 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 R7-4700U 8GB | 16GB 1TB | 500GB + 256GB HDD | HDD + SSD NVMe 1920x1080 FHD | 1366x768 HD 14 خیر 1.6 24,600,000 1,300,000
49 HP ZHAN 66 Pro 14 G4 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-1165G7 | i5-1135G7 16GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر GeForce MX450 GDDR5 2GB 1.38 21,201,000 999,000
50 HP ZHAN 66 Pro 14 G4 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-1165G7 | i5-1135G7 16GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر GeForce MX450 GDDR5 2GB 1.38 25,901,000 999,000
51 HP Spectre x360 13-419 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 i7-6500U 16GB 1000GB SSD NVMe (2560x1440 (QHD, WQHD 13.3 بله 1.43 20,000,000 2,800,000
52 HP EliteBook 835 G7 R7 اپن‌باکس (بدون کارتن) AMD Ryzen 7 R7 Pro 4750U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.26 22,001,000 1,599,000
53 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 23,200,000 1,700,000
54 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 24,300,000 1,700,000
55 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 24,400,000 1,700,000
56 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 25,500,000 1,700,000
57 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 27,200,000 1,700,000
58 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 28,300,000 1,700,000
59 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 30,500,000 1,700,000
60 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 31,700,000 1,700,000
61 HP Omen 15-DC1 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1650 GDDR5 | GeForce RTX 2060 GDDR6 6GB | 4GB 2.4 34,700,000 1,700,000
62 HP Omen 17-AN1 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-8750H 8GB | 16GB | 32GB 128GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 17.3 خیر GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB 3.73 32,001,000 2,999,000
63 HP Omen 17-AN1 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-8750H 8GB | 16GB | 32GB 128GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 17.3 خیر GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB 3.73 33,201,000 2,999,000
64 HP Omen 17-AN1 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-8750H 8GB | 16GB | 32GB 128GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 17.3 خیر GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB 3.73 35,401,000 2,999,000
65 HP Omen 2S 15-DG0 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-9750H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB 2.4 43,901,000 3,999,000
66 HP Omen 2S 15-DG0 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-9750H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB 2.4 45,101,000 3,999,000
67 HP Omen 2S 15-DG0 اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-9750H 8GB | 16GB | 32GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce RTX 2070 Max-Q GDDR6 8GB 2.4 46,881,000 3,999,000

لپتاپ استوک

ردیف تصویر نام محصول رده‌بندی کیفی سِری پردازنده مدل پردازنده حافظه رم حافظه داخلی نوع حافظه داخلی دقت نمایشگر (رزلوشن) اندازه‌ی نمایشگر (اینچ) نمایشگر لمسی مدل گرافیک مجزا حافظه اختصاصی گرافیک وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تخفیف (تومان) لینک
1 Packard Bell EasyNote TJ65 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Pentium T4200 4GB 320GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 2.66 3,301,000 299,000
2 Dell Latitude E6400 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core 2 P8700 4GB 250GB HDD (1440x900 (WXGA+, WSXGA 14 2.56 3,500,000 400,000
3 HP 2000-2d09WM استوک (کارکرده‌ی وارداتی) AMD E-Series E-300 4GB 640GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 2.44 5,001,000 299,000
4 samsung np365e5c استوک (کارکرده‌ی وارداتی) dual-core A6-4400M 4GB 500GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر x 5,401,000 499,000
5 Dell Inspiron N411Z استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-2350M 4GB 500GB HDD (1366x768 (HD 14 خیر 2.35 5,745,000 555,000
6 HP 1000-1402TX استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-2348m 8GB 500GB HDD (1366x768 (HD 14 خیر Radeon HD7450M DDR3 1GB 2.2 6,201,000 499,000
7 HP Notebook 15-ac0 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-5010U 4GB 500GB HDD (1366x768 (HD 15.6 بله 2.14 6,500,000 400,000
8 MacBook Pro 13-inch 2011 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 4GB 128GB SSD Sata (1280x800 (WXGA 13.3 خیر 2.04 7,701,000 699,000
9 Dell Latitude 7350 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core M M-5y71 8GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.66 8,301,000 499,000
10 HP Pavilion x360 14m-dh0 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-8145U 8GB 128GB | 500GB SSD M.2 | HDD (1366x768 (HD 14 بله 1.68 11,250,000 550,000
11 HP Pavilion x360 14m-dh0 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-8145U 8GB 128GB | 500GB SSD M.2 | HDD (1366x768 (HD 14 بله 1.68 11,350,000 550,000
12 Dell Inspiron 15-3567 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i3 i3-7100U 8GB 750GB HDD (1366x768 (HD 15.6 بله 2.25 10,951,000 949,000
13 HP Pavilion 15-P21 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-5500U 6GB 750GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 2.27 11,501,000 899,000
14 Dell Latitude 7285 2in1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7Y54 8GB 256GB SSD NVMe 2880x1920 12.3 بله 1.3 11,901,000 899,000
15 Dell Latitude 7285 2in1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7Y54 8GB 256GB SSD NVMe 2880x1920 12.3 بله 1.3 12,801,000 899,000
16 DELL Latitude 5289 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 12.5 بله 1.34 11,901,000 999,000
17 Dell Inspiron 3585 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) AMD Ryzen 3 R3-2200U 8GB 128GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 بله 2 11,901,000 1,099,000
18 Lenovo ThinkPad E580 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 500GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 2.10 12,701,000 799,000
19 Dell Inspiron 7558 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-5500U 8GB 1000GB HDD (1920x1080 (FHD 15.6 بله 2.1 12,601,000 1,099,000
20 DELL Latitude E7470 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-6600U 8GB 512GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.5 12,801,000 1,099,000
21 Lenovo Yoga 720 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 128GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 12.5 بله 1.15 12,789,000 1,111,000
22 HP Notebook 15-bs1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 256GB | 128GB + 500GB SSD | SSD M.2 + HDD (1366x768 (HD 15.6 بله 2.04 13,401,000 699,000
23 HP Pavilion 15-cc5 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 1000GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.91 13,401,000 1,099,000
24 Dell Latitude 5290 2in1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 128GB SSD M.2 (+1920x1280 (FHD 12.3 بله 1.2 14,001,000 899,000
25 Dell Latitude 5290 2in1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 128GB SSD M.2 (+1920x1280 (FHD 12.3 بله 1.2 14,901,000 899,000
26 HP Laptop 15-bs6 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) AMD Ryzen 7 R7-3700U 8GB 500GB HDD (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.86 14,350,000 1,150,000
27 ThinkPad X1 Carbon 3rd استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-5500U 8GB 128GB SSD M.2 (2560x1440 (QHD, WQHD 14 خیر 1.3 14,999,000 801,000
28 DELL Latitude 5500 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8365U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 خیر 1.82 14,999,000 801,000
29 Dell Inspiron 7373 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-8550U | i5-8250U 8GB | 16GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.63 14,700,000 1,100,000
30 Dell Inspiron 7373 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-8550U | i5-8250U 8GB | 16GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.63 17,900,000 1,100,000
31 Dell Inspiron 15-7579 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 15.6 بله 2.19 15,201,000 1,299,000
32 HP Envy 15T-AS1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-7500U 16GB 1000GB HDD (1920x1080 (FHD 15.6 بله 2.08 16,201,000 1,699,000
33 Asus Q405UA استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 750GB + 128GB HDD | SSD (1920x1080 (FHD 14 بله 1.61 16,701,000 1,299,000
34 HP EliteBook 840 G5 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8350U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.4 17,400,000 1,100,000
35 Lenovo Yoga 730-13IKB استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.22 17,501,000 1,299,000
36 ASUS Rog G501JW استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-4720 HQ 16GB 256GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Geforce GTX 960M GDDR5 4GB 2.06 18,301,000 599,000
37 Dell Inspiron 7573 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8250U 8GB 180GB HDD (1920x1080 (FHD 15.6 بله 2.26 17,701,000 1,499,000
38 HP Pavilion x360 Convertible 14-cd - i7 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-8550u 8GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 14 خیر Geforce MX130 4GB 1.68 18,900,000 1,600,000
39 Lenovo Yoga 730-15IWL استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8265U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 15.6 بله 1.89 19,100,000 1,500,000
40 MSI GS63 STEALTH استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-8750H 16GB 256GB SSD M.2 (1920x1080 (FHD 15.6 خیر GeForce GTX 1060 GDDR5 6GB 1.8 23,001,000 1,499,000

لپتاپ نو و آکبند

ردیف تصویر نام محصول رده‌بندی کیفی سِری پردازنده مدل پردازنده حافظه رم حافظه داخلی نوع حافظه داخلی دقت نمایشگر (رزلوشن) اندازه‌ی نمایشگر (اینچ) نمایشگر لمسی مدل گرافیک مجزا حافظه اختصاصی گرافیک وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تخفیف (تومان) لینک
1 Lenovo V14-IGL آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Celeron N4020 4GB 1000GB HDD (1366x768 (HD 14 خیر 1.6 8,901,000 999,000
2 Lenovo V14-IGL آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Celeron N4020 4GB 1000GB HDD (1366x768 (HD 14 خیر 1.6 9,121,000 999,000
3 Lenovo ideapad 3-15IIL05 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-1035G1 12GB 256GB SSD Sata (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.85 17,801,000 1,699,000
4 Lenovo ideapad 3-15IIL05 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-1035G1 12GB 256GB SSD Sata (1366x768 (HD 15.6 خیر 1.85 18,211,000 1,699,000
5 Lenovo ideapad 3-14IIL05 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-1035G1 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.6 17,810,000 1,690,000
6 Lenovo ideapad 3-14IIL05 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-1035G1 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.6 18,250,000 1,690,000
7 Xiaomi RedmiBook 13 - Intel Edition آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 i7-10510U 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 13.3 خیر MX250 2GB 1.23 21,000,000 2,300,000
8 Xiaomi RedmiBook 13 - Intel Edition آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 i7-10510U 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 13.3 خیر MX250 2GB 1.23 21,900,000 2,300,000
9 ASUS TUF fx505gt آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB 1TB | 512GB HDD | SSD (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Geforce GTX1650 GDDR5 4GB 2.19 22,701,000 2,099,000
10 ASUS TUF fx505gt آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB 1TB | 512GB HDD | SSD (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Geforce GTX1650 GDDR5 4GB 2.19 23,201,000 2,099,000
11 ASUS TUF fx505gt آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB 1TB | 512GB HDD | SSD (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Geforce GTX1650 GDDR5 4GB 2.19 26,801,000 2,099,000
12 ASUS TUF fx505gt آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i7 | Intel Core i5 i7-9750H | i5-9300H 8GB 1TB | 512GB HDD | SSD (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Geforce GTX1650 GDDR5 4GB 2.19 27,301,000 2,099,000
13 HP Pavilion Gaming 16-a00 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-10300H 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 16.1 خیر GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB 2.34 26,800,000 2,700,000
14 HP Pavilion Gaming 16-a00 آکبند (پلمپ کارخانه) Intel Core i5 i5-10300H 8GB 512GB SSD Sata (1920x1080 (FHD 16.1 خیر GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB 2.34 27,400,000 2,700,000

تخفیف ویژه

ردیف تصویر نام محصول رده‌بندی کیفی سِری پردازنده مدل پردازنده حافظه رم حافظه داخلی نوع حافظه داخلی دقت نمایشگر (رزلوشن) اندازه‌ی نمایشگر (اینچ) نمایشگر لمسی مدل گرافیک مجزا حافظه اختصاصی گرافیک وزن (کیلوگرم) قیمت (تومان) تخفیف (تومان) لینک
1 HP Pro x2 612 G2 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7Y54 8GB 256GB SSD NVMe (+1920x1280 (FHD 12 خیر 1.2 9,900,000 2,300,000
2 HP Envy x2 12-e0 اپن‌باکس (بدون کارتن) Snapdragon Snapdragon 835 8GB 256GB UFS (+1920x1280 (FHD خیر 1.21 10,200,000 2,700,000
3 HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i5 i5-9600T 8GB 1000GB HDD 1.25 13,500,000 1,000,000
4 Lenovo ThinkPad A285 آکبند (پلمپ کارخانه) AMD Ryzen 5 R5-2500U 8GB 256GB SSD NVMe (1366x768 (HD 12.5 خیر 13,500,000 1,500,000
5 HP Spectre Folio 13 - ak0-D اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i5 i5-8200Y 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.4 15,800,000 2,000,000
6 HP Spectre Folio 13 - ak0-D اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i5 i5-8200Y 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.4 15,800,000 2,000,000
7 HP Spectre Folio 13 - ak0-D اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i5 i5-8200Y 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.4 16,700,000 2,000,000
8 HP Elite X2 1013 G3 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-8350u 8GB 128GB SSD M.2 (3000x2000 (3K 13 خیر 1.17 17,900,000 -
9 HP EliteBook x360 1030 G3 -B اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i5 i5-8350U 8GB 256GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 بله 1.25 17,500,000 500,000
10 HP Spectre Folio 13 - ak0-E اپن‌باکس (همراه کارتن) Intel Core i7 i7-8500Y 16GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر 1.4 19,700,000 2,000,000
11 Asus ZenBook 3 Deluxe UX490 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i5 i5-7200U 8GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 14 خیر 1.1 19,901,000 1,999,000
12 HP Envy 13-aq10 اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i7 i7-10510U 8GB 512GB SSD NVMe (1920x1080 (FHD 13.3 خیر GeForce MX250 GDDR5 2GB 1.17 23,000,000 2,500,000
13 Dell Inspiron 7591 2 in 1 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) Intel Core i7 i7-10510U 16GB 512GB SSD NVMe (3840x2160 (4K 15.6 بله GeForce MX250 GDDR5 2GB 2.19 28,301,000 2,999,000
14 HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation اپن‌باکس (بدون کارتن) Intel Core i9 i9-9880H 32GB 1000GB HDD (1920x1080 (FHD 15.6 خیر Quadro T2000 4GB 2.60 39,700,000 1,500,000

لوازم جانبی

ردیف تصویر نام محصول رده‌بندی کیفی قیمت (تومان) تخفیف (تومان) لینک
1 داک استیشن Dell WD15 Monitor Dock 4k اپن‌باکس (همراه کارتن) 1,900,000 -
2 قلم اورجینال Spen-HP-03 اپن‌باکس (همراه کارتن) 2,000,000 -
3 (Microsoft Surface Pen 3rd (for Surface Pro 4 استوک (کارکرده‌ی وارداتی) 2,100,000 -
4 Microsoft Surface Pen 1776 آکبند (پلمپ کارخانه) 2,550,000 -
5 Microsoft Surface Pen 1776 آکبند (پلمپ کارخانه) 2,700,000 -
6 کیبورد اورجینال سرفیس پرو پک اصلی با FingerPrint ID آکبند (پلمپ کارخانه) 4,000,000 -
7 HP Laserjet Enterprise Flow MFP m525c 8,900,000 -

بازگشت به فروشگاه

تماس با ما

منو

برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

منو

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ثبت نام